û�ҳ������̿�����
S/W�ٿ�ε� �̿�ȳ�
�ٿ�ε�
�ٿ�ε�
i�Ƚ�
������
���̴�
���̺�ȣ����
������
유해정보필터링 지원시스템 홈 > 청소년정보이용안전망 > 유해정보필터링 지원시스템

Bảo vệ trẻ em ra từ các thông tin có hại cho miễn phí.

Xin vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện để biết thêm thông tin khi cài đặt phần mềm.

 
Tên của trẻ mẫu giáo   Trường tiểu học   Trường trung học   Trường cao trung   Khác   
khu vực
 1. Seoul
 2. Busan
 3. Daegu
 4. Incheon
 5. Gwangju
 6. Daejeon
 7. Ulsan
 8. Gyeonggi
 9. Gangwon
 10. Chungbuk
 11. Chungnam
 12. Jeonbuk
 13. Jeonnam
 14. Gyeongbuk
 15. Gyeongnam
 16. Jeju
 17. Sejong
 18. The others
 
Hướng dẫn cài đặt Tải về :            


top 홍보영상 S/W다운로드 자주하는질문 이용문의 Net콜센터
top ȫ������ S/W�ٿ�ε� ����ܽ�û�ϱ� �����ϴ��� �̿빮�� �׸�i-Net�ݼ���